• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY

 PRODUKCJA - NOWOCZESNY SYSTEM ZLECENIOWY / REJESTRACJA

 

DLACZEGO WAŻNĄ SPRAWĘ JEST REJESTRACJA ?

 

Tylko jeśli każde pobranie materiału, detalu i każda wykonana operacja zostanie na bieżąco wprowadzona do systemu, otrzymujemy rzetelną informacje o aktualnych potrzebach materiałowych, aktualnym zaawansowaniu prac, wiarygodną informacje o zagrożeniach.

 

Praktycznie stosujemy dwa sposoby rejetracji:

1. samorejestrację przez pracownika wykonującego operację -pobierającego materiał,

2. rejestrację przez osobę do tego powołaną wszystkich operacji i pobrań z danej zmiany, dnia 

 

W niektórych przypadkach możliwe jest nagrywanie dokumentów na koniec miesiąca wtedy system służy tylko rozliczaniu zleceń i nie ma informacji o postępie prac, bilansowania operacyjnego, informacji o zagrożeniach.

 

JAK WSPOMÓC PROCES REJESTRACJI WYKONANIA OPERACJI I POBRANIA MATERIAŁU ?

 

Proces rejestracji można w pełni zautomatyzować jeśli:

1. dokumenty produkcyjne zawierają normę materiałową i normy czasowe wykonania poszczególnych operacji,

2. pracownicy posiadają identyfikatory z kodem kreskowym lub paskowym,

3. dokumenty produkcyjne posiadają oznaczenie poszczególnych operacji i pobrań materiałów, detali

4. stanowiska rejestrujące wyposażone są w czytniki kodów kreskowych, 

 

Nasza firma służy opracowaniu odpowiednich procedur, wzorów dokumentów, dostarczeniu oprogramowania i urządzeń rejestrujących.

 

Z systemu można wydrukować dla pracowników odpowiednie karty identyfikacyjne lub wczytać dane z kart posiadanych.

•  OFERTA •  CENNIKZAMÓWIENIEWERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY