• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO  

 ZARZĄDZANIE KPiR | WERSJA DEMONSTRACYJNA  INFORMACJE

 

Instalacja oprogramowania KPIR  SQL – firmy Zakład Informatyki

Program wymaga zainstalowania serwera baz danych MSDE, jeśli nie instalowali Państwo naszego oprogramowania w wersji SQL proszę postępować zgodnie z opisem w pkt. 1, jeśli mają już Państwo zainstalowany serwer należy postępować zgodnie z pkt. 2. 

  1. Instalacja programu KPiR SQL w wersji DEMO z serwerem baz danych

Należy pobrać z www.kontroling.pl/instalki/kpirdemomsde.exe plik instalacyjny, zapisać np. na pulpicie i uruchomić.
Po zainstalowaniu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Po restarcie na pasku powinna ukazać się ikona serwera z zieloną strzałką sygnalizującą
prawidłową pracę.

Na pulpicie utworzy się ikona do programu KPiR SQL, po uruchomieniu przy prawidłowej instalacji  powinno zgłosić się główne okno programu.

 

2. Instalacja programu KPiR SQL w wersji DEMO 

Należy pobrać z www.kontroling.pl/instalki/kpirdemo.exe plik instalacyjny, zapisać np. na pulpicie i uruchomić.

Na pasku powinna być widoczna ikona serwera z zieloną strzałką sygnalizującą
prawidłową pracę.

Na pulpicie utworzy się ikona do programu KPiR SQL, po uruchomieniu przy prawidłowej instalacji  powinno zgłosić się główne okno programu.

Miłej pracy życzą Autorzy w przypadku problemów proszę o kontakt pi@pei.pl

W przypadku, gdyby pobranie programu z naszego serwera było trudne lub czasochłonne, wersję demonstracyjną prześlemy pocztą po wypełnieniu formularza: 

Adres korespondencyjny:

Nazwa firmy lub osoba* 
ulica, numer domu, kod, miejscowość:
e-mail, telefon:

                                            

Opracował 08-2007 Zakład Informatyki

 

Program prezentowany jest wersją demonstracyjną, ograniczoną, mającą za zadanie przedstawić Państwu możliwości programu, sposób wykonania oraz filozofię jego działania. Czekamy na uwagi pi@pei.pl

Wymagania sprzętowe (wg microsoft)

W przypadku gdy serwer i program zainstalowane są na jednym komputerze powinien on spełniać wymagania serwera.


    Wymagania serwera sql     
                    Minimalne         Zalecane
PROCESOR      400 MHz          2,5 GHz
DYSK                10 GB              40 GB
PAMIĘĆ           128 MB            512 MB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer.  

Zalecane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. 

Wymagania dla stacji roboczych                       Minimalne          Zalecane
PROCESOR     200 MHz              1 GHz
DYSK                 1 GB                 2 GB
PAMIĘĆ            64 MB              256 MB

 

OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO